TIPS för blåsiga balkonger – Vikabalkong.se

2014-01-29

”Vikabalkong”

Många balkonger är riktiga blåshål och då räcker det ofta inte med ett vindskydd. Gå till Vikabalkong´s hemsida www.vikabalkong.se om ni har en blåsig balkong som behöver Inglasas eller om den är i behov av ett nytt balkongräcke. De har installatörer över hela landet. Inglasning gör balkongen mer användbar och ger en mycket längre balkong-säsong.